آخرین اخبار
چهارشنبه , 29 فروردین 1403 2024 - 04 - 16 ساعت :

هزینه روش‌های ارسال با اشتراک دیجی‌پلاس چقدر است؟

1401-05-23 07

اعضای دیجی‌پلاس می‌توانند به ازای هر ماه اشتراک، چهار ارسال رایگان بر روی مرسوله های عادی که مبلغ آن‌ها کمتر از 500 هزار تومان است، داشته باشند. ارسال رایگان هر مرسوله با توجه به روش ارسال آن متفاوت می باشد و در برخی روش های ارسال امکان استفاده از “سرویس ارسال رایگان” دیجی پلاس وجود ندارد.  

×